PKF International

PKF Slovensko

Člen skupiny PKF International

Hodnotenie najvyššej dôverihodnosti

Daňové služby

Daňové služby poskytujeme prostredníctvom komanditnej spoločnosti PKF TAX, s.r.o. špecializujúcej sa na daňovú oblasť (Osvedčenie č. 4/95 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov v r. 1995) a našich daňových poradcov, ktorí majú kvalifikáciu a dlhoročnú prax v danom odvetví, zapísaných v Slovenskej komore daňových poradcov.

 

Naša ponuka daňových služieb zahŕňa:

  • daňové poradenstvo,
  • zostavenie daňových priznaní,
  • zastupovanie klienta v daňových konaniach.