PKF International

PKF Slovensko

Člen skupiny PKF International

Hodnotenie najvyššej dôverihodnosti

PUZ 2017

  • Poznámky k účtovnej závierke zostavené pomocou programu PUZ2017 zodpovedajú ustanoveniam Opatrenia Ministerstva financií, pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve.
  • Jednotlivé položky poznámok môžete jednoduchým spôsobom opísať v textovom editore, a tak vytvoriť výstup “simulujúci” komentár podľa IAS.
  • Výkaz Cash Flow je integrálnou súčasťou programu PUZ2017, údaje sa čerpajú z výkazov súvahy a výsledovky, a na jeho zostavenie je potrebné minimálne množstvo doplnkových informácií.
  • PUZ2017 umožňuje tlačiť samostatný výkaz súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow, poznámky k účtovnej závierke a jej časti.
  • Jednotlivé projekty sa ukladajú do súboru databázy a je možné kedykoľvek sa k nim vrátiť a vykonať zmeny.
  • Opakujúce sa položky sa zadávajú ako spoločné údaje a zadávajú sa len raz.
  • Program PUZ2017 je určený pre PC a vyžaduje operačný systém Windows 2000 / XP / Vista.
  • Legislatívne zmeny sú automaticky zapracované do programu PUZ.
  • Z programu možno tlačiť jednotlivé výkazy a poznámky priamo na tlačiareň, alebo exportovať PDF (výkazy). Poznámky možno vytlačiť do súboru Word.

 

Program, ktorý si môžete stiahnuť, je demo verzia. Ako plnú verziu ho môžete používať po obdržaní registračného kľúča. Tento vám zašleme po uhradení ceny príslušnej verzie podľa cenníka, na základe objednávky, e-mailom. Pred zaslaním objednávky si program ako demo vyskúšajte, vygenerujte inštalačný kľúč (menu Všeobecné údaje / Licenčné informácie) na počítači, na ktorom budete program používať. Inštalačný kľúč uveďte s ostatnými informáciami v objednávke.


V prípade, že program updatujete, prečítajte si pozorne informácie Postup pre Update z PUZ2016 na PUZ2017, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v sekcii pre download programu - Program PUZ2017