PKF International

PKF Slovensko

Člen skupiny PKF International

Hodnotenie najvyššej dôverihodnosti

Program PUZ
 
Program PUZ je určený všetkým, ktorí budú zostavovať účtovnú závierku.
V programe je možné spracovávať:
  • Výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), aj v anglickom jazyku
  • Cash Flow,
  • Poznámky k účtovnej závierke.

 

 

 

Vážení používatelia programu PUZ.

 

Program pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 pre malé a veľké účtovné jednotky - PUZ2017 je k dispozícií v sekcii PUZ - download.

 

Vo verzii PUZ2018 sú zapracované všetky legislatívne zmeny týkajúce sa účtovných výkazov pre podnikateľov okrem mikro účtovných jednotiek.

 

Súčasťou programu nie je daňové priznanie.