PKF International

PKF Slovensko

Člen skupiny PKF International

Hodnotenie najvyššej dôverihodnosti

O nás

PKFSpoločnosť PKF Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992. Okrem hlavnej audítorskej činnosti úspešne poskytuje daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky, znalecké služby a tiež školiace a publikačné služby. Klientmi spoločnosti sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu EÚ v najrozličnejších oblastiach.

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. je zapísaná v zozname audítorských spoločností od 7.2.1994 a je držiteľom licencie na výkon auditu č. 40 vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu.

Postupný rast a špecializácia činností, ako aj legislatívne zmeny, si vyžiadali vytvorenie dcérskych spoločností: PKF TAX, s.r.o., špecializujúcej sa na daňovú oblasť (Osvedčenie č. 4/95 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov v r. 1995) a Znalecký ústav PKF, s.r.o., ktorá zastrešuje časť služieb v oblasti oceňovania, vydávania posudkov a poradenstva (v r. 2006 zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov).

Významným medzníkom v histórii spoločnosti sa stal rok 2002, keď sa po výberovom procese, stala spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. riadnym členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com).

PKF International Limited združuje 245 členských firiem v 125 krajinách sveta, ktoré poskytujú služby v oblasti auditu účtovných závierok, poradenstva v oblasti daní, účtovníctva a financií, vykonávania hĺbkovej kontroly (due diligence) a ďalšie súvisiace služby.

Táto skutočnosť znamená pre našich súčasných aj budúcich klientov garanciu zvyšovania úrovne kvality a rozsahu poskytovaných služieb.