PKF International

PKF Slovensko

Člen skupiny PKF International

Hodnotenie najvyššej dôverihodnosti

Novinky & Udalosti

Účtovná závierka 2018

Príručka účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre rok 2018.

Obsahuje aj novely účtovných predpisov a daňových zákonov pre rok 2019.

 

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

V priloženom súbore nájdete podrobné zhrnutie pojmov, povinností a predpisov týkajúcich sa témy transferovej dokumentácie.
predpisy transferovej dokumentácie


Závislé osoby - majetkovo, personálne alebo inak prepojené osoby (§ 2/n ZDP) majú povinnosť pre účely dane z príjmov zostaviť transferovú dokumentáciu (§ 18/1 ZDP) podľa Usmernenia MF SR (skrátená, základná, úplná dokumentácia).

Závislé transakcie - sa posudzujú v zahraničných aj tuzemských obchodných vzťahoch.

Rozdiel - vplyvom porušenia princípu nezávislého vzťahu sa pri daňovej kontrole dodaní (§ 17/5 ZDP).

Daňový úrad - má nárok na predloženie transferovej dokumentácie do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Dôkazné bremeno - dodržanie princípu nezávislého vzťahu daňovník preukáže predložením transferovej dokumentácie.

Transferová dokumentácia obsahuje najmä:

  • identifikáciu závislých osôb,
  • identifikáciu závislých transakcií nad hranicu významnosti,
  • priradenie a odôvodnenie metód ocenenia preukazujúcich dodržanie princípu nezávislého vzťahu.

 

Ak máte záujem o služby daňového poradcu pri externom spracovaní alebo poradenstve k transferovej dokumentácii, využite naše skúsenosti z dlhoročnej praxe daňovej obhajoby a kontaktujte nás na 046/518 38 11.